Agricam lanserade i samband med ko-konferensen 6–7 oktober konceptet Livsmjölk™, vilket innebär att friska kalvar och kor som mår bra, producerar mer och i fler laktationer.

En av deltagarna i det projektet på Agricam är husdjursagronomen Amanda Segervall, som under sina studier på SLU valde att fördjupa sig i ketos.

 ”Ett förlängt förlopp av negativ energibalans kan leda till ett tillstånd som kallas ketos. Ketos kan kopplas till exempelvis minskad mjölkavkastning och fertilitetsproblem, detta kan således påverka lantbrukarens ekonomi negativt” skriver Amanda i sitt examensarbete. Agricams strategiveterinär Johan Waldner brukar säga att ketos är som att springa ett maratonlopp utan energi och med mjölksyra i kroppen. “Det tycker jag är en bra liknelse, för att en ko skall orka producera och må bra så behöver hon rätt mängd energi. Det är logiskt och självklart”, kommenterar Amanda.

 Amanda ser stora möjligheter för gårdar att genom enkla tester jobba aktivt för att hjälpa kor ur ketos men också för att jobba förebyggande för att minska problematiken kring ketos. “På Agricam har vi utvecklat metoder för att upptäcka även de dolda fallen av ketos som kan orsaka tråkiga följder, så som minskad mjölkproduktion och förlängt kalvningsintervall.”

När gårdarna blir allt färre men större, ökar behoven av digitala hjälpmedel. Agricams nya koncept Livsmjölk är en del av svaret på det ökade behovet. Där vi pratar om hållbarhet utifrån ett djurhälsoperspektiv. “Livsmjölk tar hänsyn till helheten gällande gårdens djurhälsa, där målet är hållbar och ökad produktion. Vi kallar det Livsmjölk därför att vi genom data och rätt insatser ger möjlighet att minska inkalvningsåldern och dessutom möjlighet för kon att vara frisk och mjölka i fler laktationer. Hållbara kor är lönsamma kor i Agricams värld.”

 Ketos kan orsaka en förlust för en besättning på 200 årskor om upp till 160 000 kr per år i form av exempelvis minskad avkastning, sämre fertilitet, arbetstid som läggs på sjuka kor, förändrad utslagningsstrategi m.m. Kostnaden är ett medeltal och härstammar från en holländsk vetenskaplig artikel skriven av Steeneveld et al. 2020

.jag + exjobb

Amanda Segervall  i samband med presentation av sitt arbete på SLU.

 Amanda, som är en viktig resurs i Agricams projekt kring Livsmjölk, beskriver konceptet som ett nästa steg för mjölkgårdar. Med ett nav av hälsodata och med ett integrerat veterinärsarbete där sensorer förser gården och veterinären med information om hälsa så finns alla förutsättningar på plats för att öka mjölkproduktionen under former där djurens hälsa och välfärd ständigt förbättras.

 “Jag ser stora möjligheter för gårdarna att spara tid genom att jobba aktivt med sina rutiner, öka sin produktion och viktigast – att kalvarna och korna kommer att må bättre. Rätt energibalans är en viktig byggsten för djurhälsa och lönsamhet”, avslutar Amanda.

 Mer information

Om Ketos

Kunskapsbanken Ketos

Webb-Shop Ketos

Om Djurhälsoportalen

 

 

You may also like

Vetfoder och Jesper Ordell först igång med Gårdssystemet
Vetfoder och Jesper Ordell först igång med Gårdssystemet
9 december, 2021

Gårdssystemet lanserades på Ko-konferensen den 30 november. Den första som signerade ett kontrakt med Agricam kring syst...

Nu lanserar vi Djurhälsoportalen!
Nu lanserar vi Djurhälsoportalen!
29 augusti, 2022

Nu lanserar Agricam sin fösta version av djurhälsoportalen. Lanseringen är starten på vår målsättning att kontinuerligt ...

Webinar om Djurhälsoportalen!
Webinar om Djurhälsoportalen!
31 augusti, 2022

Den 1 september höll vi ett Webinar om Djurhälsoportalen. Stort tack till alla som deltog! Vi har sparat ner videon för ...