Jordbruksverket undantager Agricam och den patenterade lösningen Bacticam från kravet att mjölkprov ska vara veterinär eller laboratorium tillhanda för analys senast två dagar efter provtagningen inom villkorad läkemedelsanvändning (ViLA). Jordbruksverket ger nu Agricam omedelbar dispens. Dessutom kommer Jordbruksverket att revidera ViLA-föreskrifterna att även inkludera diagnostiska lösningar som uppfyller kraven på oberoende validering och interna processer. De nya villkoren beräknas vara klart under våren -23.

Nuvarande undantag innebär att mjölkprovet istället kan analyseras med det diagnostiska och patenterade labbet Bacticam. Som grund för beslutet ligger en oberoende valideringsstudie av Bacticam som genomförts av SLU i kombination med den helhetslösning som Agricam redovisat rörande arbetsprocesserna kring lösningen.

Jordbruksverket bedömer att Bacticam enligt den valideringsstudie som gjorts är en lika tillförlitlig analysmetod som analys hos veterinär eller laboratorium.

 

”Detta är en stor dag för Agricam men också smått revolutionerande för hela lantbrukssektorn. Noterbart i sammanhanget är att godkännandet är en kombination av hur väl vår klassificerare Bacticam svarar ut i identifieringen av bakterier, ihop med våra interna processer för att säkerställa kvalitet i de lägen som det råder osäkerhet i analysen. En slags ”golden standard” som även kommer finnas med i Jordbruksverkets revidering av ViLA-regelverket”, säger styrelseordförande Lasse Karlsson och avslutar ”Vi ser nu fram emot att med full kraft fokusera på att omsätta detta i nytta för lantbrukare och veterinärer”.

För Agricam innebär detta att efter flera års forskning och utveckling nu kan gå in i nästa fas med full fokus på kommersialisering och driftsättning av systemet hos fler lantbrukare. Bolaget ser framför sig att den egna organisationen i samverkan med veterinärer och gårdar kan använda Bacticam för att ytterligare säkra djurvälfärd och lönsamhet.

” Vill först och främst passa på att rikta ett stort tack till de gårdar som har deltagit under årens lopp, våra partnerveterinärer, SLU, SVA och Jordbruksverket. Detta är ett stort genombrott inte minst för svenskt lantbruk men självklart ett stort steg framåt i Agricams utveckling”, kommenterar bolagets VD Ulf Stern.

Agricam ser nu framför sig en tilltagande efterfrågan på marknaden ”Vi är beredda att nu leverera på vårt kundlöfte och har en organisation som står redo att anta utmaningen att i högt tempo leverera Bacticam-system till svenskt lantbruk” avslutar Ulf Stern.

You may also like

Nu lanserar vi Djurhälsoportalen!
Nu lanserar vi Djurhälsoportalen!
29 augusti, 2022

      Nu lanserar Agricam sin fösta version av djurhälsoportalen. Lanseringen är starten på vår målsättning att kontinue...

Agricam inrättar vetenskapligt råd
Agricam inrättar vetenskapligt råd
30 september, 2021

  Agricam AB tillkännager idag att vi har etablerat ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i sin planerade expan...

Eneberga gård förbättrar djurhälsan och ökar mjölkproduktionen med 10%
Eneberga gård förbättrar djurhälsan och ökar mjölkproduktionen med 10%
19 oktober, 2022

Eneberga gård förbättrar djurhälsan och ökar mjölkproduktionen med 10 procent tack vare Agricams senaste digitala lösnin...