På årets Kokonferens kommer Agricam att demonstrera hur vårt nya koncept Livsmjölk knyter samman djuren, gården och besättningsveterinären.

”Vi är stolta över att kunna informera branschen att vi nu även kan erbjuda lösningar för arbetet med kalvhälsa samt ett journalsystem som en del av Livsmjölk. Det ger gårdarna det nav av data och den motor för planering och åtgärder som behövs för att strategiskt arbeta med djurhälsa, hållbarhet och inte minst öka produktionen” säger Ulf Stern tf VD på Agricam.

Samtidigt som djuren och gårdarna står i fokus är vi på Agricam också måna om att underlätta för veterinärer och rådgivare att samverka med lantbruken. Vår vision är att tillgängliggöra verktyg, data och provresultat i ett helintegrerat journalsystem. På så sätt kan den administrativa arbetsbördan effektiviseras och veterinärerna kan tillsammans med gårdarna fokusera på mer strategiskt förebyggande åtgärder.

”Veterinärer är centrala för att hjälpa gårdarna i att utveckla den djurhälsorelaterade produktionsökningen. Det är en kritisk framgångsfaktor för branschen att leverera förbättrade systemstöd till veterinärerna” säger Ulf Stern och nämner veterinären Jesper Ordell som blir först ut med att införa detta koncept på en av sina gårdar.

”Vi har under årens lopp haft ett nära samarbete med många veterinärer och fortsätter utveckla det samarbetet. Jespers implementering av Livsmjölk görs med det långsiktiga målet att öka produktionen på ett hållbart sätt".

Grunderna i Livsmjölk är att vi nu kan erbjuda verktyg för att underlätta det strategiskt förebyggande djurhälsoarbetet på gårdarna. På Agricam är vi övertygade om att hållbarhet och ökad produktion hänger ihop och vi kallar därför vårt nya koncept för Livsmjölk. Att inkludera besättningsveterinärerna i hela kedjan ser vi som centralt för att lyckas med detta. Vi på Agricam menar att det behövs en helhet för att öka produktion och djurhälsa.

”Förutom ökade leveranser och högre intäkter innebär konceptet även tids- och kostnadsbesparingar på gårdarna, detta tack vare fler planerade åtgärder i stället för akuta insatser, eliminerat dubbelarbete samt att administrativa uppgifter och rapportering förenklas,” avslutar Ulf Stern.

Samverkan

You may also like

Veterinären Jesper Ordell, Agricams första samarbetspartner.
Veterinären Jesper Ordell, Agricams första samarbetspartner.
6 oktober, 2022

Veterinären Jesper Ordell blir Agricams första samarbetspartner kring vår Djurhälsoportal och nya koncept Livsmjölk.

Gårdssystemet - "Både bättre lönsamhet och en drägligare vardag".
Gårdssystemet - "Både bättre lönsamhet och en drägligare vardag".
1 december, 2021

Agricam hade utlovat en spännande produktrelease i samband med Ko-konferensen i Linköping. Så det var stort intresse när...

Vetfoder och Jesper Ordell först igång med Gårdssystemet
Vetfoder och Jesper Ordell först igång med Gårdssystemet
9 december, 2021

Gårdssystemet lanserades på Ko-konferensen den 30 november. Den första som signerade ett kontrakt med Agricam kring syst...