Agricams VD Ellinor har besökt Spanien för att medverka i ett seminarium om framtidens lantbruk. Läs om hennes upplevelse!

Agricams VD på semenarium i Spanien
 
Våra lantbrukare står, som många lantbrukare i Europa, på barrikaden och kräver förändring, enklare administration och bättre betalt för sina varor.

Spaniens Jordbruksminister Luis Planas Puchades öppnar EIP -Agris seminarium kraftfullt och passionerat i hans egen hemstad Aranjuez. Han uppmanar oss deltagare att hjälpa varandra att höja den digitala kompetensen hos lantbrukssektorn och hitta både goda exempel att ta efter och lära varandra. Inga problem tänker jag!

Emily Gray, Agricultural Policy Analyst vid OECD, menar på att lantbrukare tvingas fatta komplexa beslut i en värld där omständigheterna ständigt förändras, exempelvis global uppvärmning. Hon anser att det finns ett ökande behov för vidareutbildning och utveckling av ”soft skills” som inte prioriteras av lantbrukare idag t.ex. management. De lantbrukare som lyckas fatta beslut baserat på olika källor, inte endast i tidigare praktiska erfarenheter, och särskilja information kommer ha lättare anpassa sig till en modern värld fylld som kräver både kognitiv och soft skills.

I Aranjuez får jag det stora nöjet att lyssna till den kvicka Ethan Cleary från the Irish Farmer Association. Ethan visar upp resultat från en omfattande studie som IFA låtit göra. Studien visade att unga som gamla hämtar inspiration från och utvärderar ny teknik via sociala medier. Över 60 % av bönderna har sociala medier, såsom Facebook-grupper eller Youtube-videos som sin one-shop-stop. Forskarna i rummet blev uppenbart alarmerade, men faktum är att vi som konsumenter blir allt mer bekväma och kräver snabb, välpaketerad och tydlig information som oftast finns på sociala medier. Istället bör världarna mötas för korrekt, välgrundad och, varför inte, snyggt paketerad information.

Ytterligare en intressant reflektion från föreläsningen var äganderätten av big data som ett icke- problem. Irländska lantbrukares inställning är istället ju mer data som samlas in aggregeras, skapar värde, desto bättre sensor kommer jag som lantbrukare att få och bättre pris i samband med att datan kan säljas vidare i ett annat led. Diskussionen om äganderätt av data och betalningsströmmar fortsätter aktivt under runda bordssamtal där olika kompetenser, yrkeskategorier och nationaliteter möts. Om vi stannar upp och funderar på värdet av data så vet vi i dagsläget väldigt lite om det framtida värdet av såväl djur som växtodlingsdata – om ”ren” data saknas är det aggregerade värdet värdelöst. Men lyckas forskning, näringsliv och lantbrukare tillsammans hitta rena strömmar av validerad och korrekt indata så tror jag att betalningsströmmarna i olika led gynna lantbruket och i min mening leda till ett ytterligare inkomstled för lantbrukaren inom en snar framtid. Men för att komma dithän måste vi lyckas attrahera resurser till lantbrukssektorn. Ett av mina favoritexempel att locka unga IT-talanger till sektorn var en holländsk satsning som satsade på ett hackaton – där mjukvarustudenter besökte en gård och stannade en helg för att lösa ett digitalt problem.

Vad är det som krävs för att lantbrukare ska utveckla färdigheter att ta till sig ny teknik? - Nyfikenhet!

När jag lämnar seminariet i Arajunjuez så slås jag av en känsla av avslut. Seminariet blev upptakten till kommande utlysningar och arrangörerna tog tillfället i akt att samla olika bakgrunder, kompetenser och yrken för att diskutera framtidens EU-satsningar. Otaliga timmar spenderas i workshops för att tillsammans spå 30 år in i framtiden- hur kommer framtidens lantbruk att se ut. ”Vad är det då som krävs för att lantbrukare ska utveckla färdigheter att ta till sig ny teknik?”- frågar moderatorn- svaret är i min mening enkelt. Nyfikenhet. Som tur är har jag aldrig träffat en enda lantbrukare som inte lidit av tunghäfta. Det kommer däremot ställas högre krav lärosäten, universitet och företag inom de gröna näringarna att vidareutbilda lantbrukarna med hjälp av olika metoder, sociala medier och E-learning verktyg.

You may also like

Gårdssystemet - "Både bättre lönsamhet och en drägligare vardag".
Gårdssystemet - "Både bättre lönsamhet och en drägligare vardag".
1 december, 2021

  Agricam hade utlovat en spännande produktrelease i samband med Ko-konferensen i Linköping. Så det var stort intresse n...

Agricam i Frankrike - Business & Innovation Tour Bretagne
Agricam i Frankrike - Business & Innovation Tour Bretagne
23 februari, 2020

Agricams VD Ellinor Eineren har under förra veckan varit på besök i Bretagne, Frankrike för Agricams räkning. Under resa...

Lantbrukssektorn utvecklas med erfarenheter från industrin.
Lantbrukssektorn utvecklas med erfarenheter från industrin.
11 oktober, 2022

Ulf Stern var med och grundade IT-bolaget IFS på 80-talet tillsammans med bolagets styrelseordförande, Lasse Karlsson. I...