Utländsk arbetskraft utgör en oumbärlig del av det svenska lantbruket, och det är av yttersta vikt att deras arbetsmiljö behandlas med samma ansvar och omsorg som för den svenska arbetskraften.

En välfungerande arbetsmiljö gynnar inte bara de anställdas hälsa och säkerhet, utan även företagets övergripande framgång. I detta sammanhang är det nödvändigt att belysa vikten av tydlig kommunikation och klara arbetsplatsnormer. Att samarbeta med säsongsarbetare eller nyanlända kräver extra insatser när det kommer till kommunikation och arbetsplatsnormer.         

Här kommer 3 handfasta tips för ökad kommunikation och effektiviserade arbetsprocesser.                  

 1. Alla behöver en god introduktion
  En grundläggande introduktion är avgörande för att minska risken för arbetsskador och säkerställa att alla anställda, oavsett ursprung, är medvetna om och följer svenska arbetsmiljöregler. En omfattande introduktion bör inkludera information om arbetsuppgifter, säkerhetsrutiner, användning av skyddsutrustning och övriga relevanta arbetsplatsregler.

 2. Tydliga instruktioner minskar risken för skador
  Tydliga instruktioner är särskilt viktiga när det gäller riskfyllda arbetsuppgifter. Språkbarriärer bör överkommas genom att tillhandahålla skriftliga instruktioner på flera språk och genom att använda olika metoder som muntlig kommunikation, text och bilder. Dessutom är det avgörande att säkerställa att den utländska arbetstagaren verkligen förstår instruktionerna och ges tillräckligt med tid och stöd för att lära sig nya arbetsuppgifter.

 3. Säkerhet på arbetsplatsen
  Arbetsplatsens säkerhet är en kollektiv angelägenhet, och det är arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka och åtgärda potentiella risker. Anställda bör informeras om riskerna kopplade till deras arbetsuppgifter och uppmanas att rapportera tillbud för att främja en säkrare arbetsmiljö. Rotation av arbetsuppgifter är även en viktig åtgärd för att undvika belastningsskador och ergonomiska problem.
001_449_IMG_TN-DairyCows13448_WEB-848x565-3

 

Den Digitala Whiteboarden

En innovativ lösning för att förbättra kommunikationen och effektivisera arbetsprocesser är den Digitala Whiteboarden, särskilt anpassad för mjölkföretag. Denna teknologi finns idag på: 

 1. svenska
 2. engelska
 3. litauiska
 4. polska 
 5. rumänska

vilket är kritiskt för att säkerställa att rutiner och information når alla anställda oavsett språklig bakgrund. Dessutom främjar den digitala whiteboarden djurhälsan, effektiv resursanvändning och underlättar introduktionen av ny personal.

I sammanfattning är det avgörande att integrera och främja en inkluderande arbetsmiljö för utländska arbetstagare inom gröna näringar.

Genom att investera i tydlig kommunikation, omfattande introduktioner och innovativa lösningar som den Digitala Whiteboarden, kan vi skapa en säkrare och mer produktiv arbetsplats för alla. Det är hög tid att se till att alla arbetstagare, oavsett bakgrund, ges de förutsättningar de behöver för att trivas och vara säkra på sina arbetsplatser.

Screenshot 2023-11-27 at 15.38.11

Läs mer här:

 

 

You may also like

Agricam inrättar vetenskapligt råd
Agricam inrättar vetenskapligt råd
30 september, 2021

Agricam AB tillkännager idag att vi har etablerat ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i sin planerade expansi...

6 fällor att undvika för en god juverhälsa på gården
6 fällor att undvika för en god juverhälsa på gården
20 oktober, 2019

Det är många faktorer som påverkar juverhälsan, men genom att arbeta systematiskt och hela tiden förbättra rutiner har n...

Hållbarhetsarbete på gårdarna
Hållbarhetsarbete på gårdarna
7 september, 2022

Peter Bergman - Regionansvarig Arla Foods Varför det är viktigt att vi alla inom branschen hjälps åt att underlätta för ...