Kunderna är vår viktigaste tillgång och vårt kundlöfte Livsmjölk™ tillsammans med hela organisationens engagemang kring kunden utgör grunderna till vår framgång. Agricam är övertygade om att en ökad samverkan mellan alla parter inom lantbrukssektorn skapar ett ännu större värde för lantbruket, vilket i slutändan är det som leder till en hållbar mjölkproduktion.  

“Vi är, och kommer alltid att vara, öppna och transparanta för samarbeten kring ökad djurvälfärd och förebyggande djurhälsovård som leder till förbättringar och lönsamhet för våra kunder. Därför samarbetar vi med flera branschaktörer för att öka innovationstakten” säger Ulf Stern, produktstrateg. 

Screenshot 2022-12-02 at 16.25.24

Ett exempel är vårt samarbete med Mtech, en välrenommerad aktör inom framför allt finskt och svenskt lantbruk. Samarbetet har resulterat i att Agricams lösningar idag är kopplade till CDB.  ”Vi är glada över möjligheten att kunna hjälpa Agricam att accelerera sin innovationstakt och att ha varit en del av projektet med att ta fram nästa generations CDB-koppling ” säger Patrik Nordgren Director Customer Solutions Global, Mtech Digital Solutions Oy. 

CDB skapar inte bara bättre kvalitet på djurhälsodata i våra lösningar utan är också grunden till att kunna utbyta information med andra aktörer. När information från produktion, sensorer och journalsystem samverkar skapas helt nya förutsättningar för att uppnå en ökad djurvälfärd. 

Agricam är ett modernt agtech-företag med öppen syn på samverkan och delning av data, där vi har ett gemensamt intresse att leverera innovativa lösningar för att förbättra lantbrukets förutsättningar” säger Christian Jurvanen, CEO Mtech Digital Solutions OY. 

You may also like

Ansiktet bakom provresultaten
Ansiktet bakom provresultaten
28 april, 2020

SVA är en av samarbetspartnerna i EIP-projektet Bacticam. Målsättningen med projektet är att utveckla en artificiell int...

Samarbetspartnern Lena-Mari från SLU ser positivt på projektet VetLink
Samarbetspartnern Lena-Mari från SLU ser positivt på projektet VetLink
13 juli, 2020

Möt Lena-Mari - en av våra samarbetspartners i projektet VetLink. Berätta lite om dig själv? - Jag blev färdig veterinär...

Digitala verktyg - Hjälpmedlen till ett resurseffektivt lantbruk
Digitala verktyg - Hjälpmedlen till ett resurseffektivt lantbruk
5 september, 2022

Lisa Ekman – veterinär och forskare på SLU och Växa Under Ko-Konferensen kommer Lisa berätta om forskningsprojekt som un...