Klöv- och kalvhälsa, bakteriologi, kostnad för ketos, kompetensutveckling och AI. Det var några av årets teman när Agricams årliga Ko-konferens gick av stapeln i Linköping.

Vi summerar dagarna som samlade lantbrukare, veterinärer och rådgivare.

 Det övergripande temat för årets konferens var ”Förebyggande djurhälsovård – nu och i framtiden”. Under två halvdagar fick konferensdeltagarna lyssna till en rad spännande föreläsare, prova Agricams produkter och utbyta erfarenheter.

Ellinor Eineren, grundare och VD hos Agricam, inledde konferensen med att berätta om företagets resa. I dag har Agricam cirka 25 anställda och en produktportfölj som växer. Bacticam och KetosKoll är två produkter och under konferensen lanserades en nyhet: Gårdssystemet.

Ellinor Eineren.
 

De digitala lösningar som Agricam erbjuder är för – och utvecklade tillsammans med – mjölkbönder, veterinärer, rådgivare och naturbruksgymnasier runt om i landet.

Ellinor Eineren beskrev Agricams mission så här:

  • Att öka mjölkbondens, veterinärens och rådgivarens lönsamhet.
  • Förbättra djurhälsan och minska antibiotikaanvändning.
  • Bidra till en effektivare och strukturerad vardag för morgondagens producenter.
Högre krav på arbetsgivare

Under rubriken ”Rätt personal och kompetens – så säkrar vi morgondagens gröna sektor” talade Annika Bergman, ordförande för Gröna arbetsgivare samt vd för Hushållningssällskapet Halland. Hon lyfte problematiken med tillgång till arbetskraft. Orsakerna är flera, hon ser tre saker som särskilt spelar in:

  • Samhällets värderingar
  • Gröna näringslivets attraktionskraft
  • Vår egen arbetsplats och ledarskap

Hon framhöll också att naturbruksgymnasierna i Sverige 2021 haft det högsta söktrycket sedan 2009. Det gäller dock att få dem att hitta dig som arbetsgivare. ”Ungdomar väljer inte bort det gröna näringslivet, de vet inte om att vi finns”, konstaterade hon.

Annika Bergman menar att det gäller för branschen att ge en mer positiv bild av arbetet för att locka arbetskraft. Det är också, enligt henne, viktigt att tvätta bort stämpeln av machokultur som ibland kan vara förekommande inom sektorn. Annika Bergman avslutade med att poängtera att ett attraktivt jobb behöver vara begripligt, hanterbart och meningsfullt.

 

I ett panelsamtal med veterinärerna Johan Waldner, Ellinor Cederlöf och Cor van der Beek lyftes att ett allt mer digitaliserat jordbruk öppnar upp för nya möjligheter. Ett ökat fokus på sensorer och digital övervakning av djur, och stärkt dialog mellan veterinär och producent menade de är viktiga nycklar i morgondagens djurvälfärd. Panelen var eniga om att djurhälsovården behöver förflyttas från brandkårsutryckning till att gå mer mot ett förebyggande djurhälsoarbete.

Ketos och bakteriologi i fokus

För dagens lantbrukare kan investeringar, kostnadsbesparingar och beräkningar vara en riktig djungel. Hur ska man investera smartast för att få ökad lönsamhet i just sin verksamhet?

Amanda Segervall.
 

Det satte Agricams Amanda Segervall i fokus när hon talade under rubriken ”Så mycket kostar negativ energibalans”. I sin presentation lyfte Amanda fram beräkningar, baserade på forskningsresultat, på hur mycket negativ energibalans kan kosta. Hon pekade också på en ny funktion på agricam.se där användare enkelt kan räkna ut kostnadsbesparingar.

Från ketos gick programmet vidare till bakteriologi. Biträdande lektor och klinikveterinär vid SLU, Josef Dahlberg, lyfte fram att mycket har hänt när det gäller bakterier som orsakar mastit. Bakterier förändras över tid, och bakterier som orsakar mastit är en brokig samling. Men genom att veta vilka bakterier som orsakar problem kan vi lättare hantera och förebygga dem. Josef redogjorde för den valideringsstudie som just nu pågår kopplat till Bacticam, och som visar goda resultat.

Kalven i fokus

Virpi Welling, djurhälsoveterinär hos Gård & Djurhälsan, gjorde en framtidsspaning om kalvvälfärd- och hälsa. Dåliga kalvhälsa påverkar lönsamheten negativt på många sätt; hög utslagning efter första laktation, sämre avkastning, dödlighet/sjuklighet och merarbete.

Hon poängterade att kalvhälsan är ett område som med stor sannolikhet får allt större betydelse, både från EU-håll och ökat tryck på djurvälfärd.

Virpi Welling.
 

Att praktiska basåtgärder inte alltid behöver vara dyra investeringar var hon tydlig med; vatten, foder och grupphållning i tidig ålder var några exempel. Även Virpi Welling lyfte fram ett sensorer och digitala verktyg kommer att spela en allt större roll framöver.

”Nu lanserar vi”

Agricam hade utlovat en spännande produktrelease i samband med Ko-konferensen i Linköping. Så det var stort intresse när företagets produktsstrateg Ulf Stern intog scenen för att presentera nyheten: Gårdssystemet. Det handlar i grund och botten om att ersätta den ofta förekommande whiteboarden ute på mjölkgårdarna med ett modernt planeringsverktyg. Gårdssystemet är en app för planering av alla verksamhet på företaget. Scheman läggs in, precis som alla uppgifter som ska utföras, dag för dag.

”Var och en har sin egen att göra-lista", berättade Stern.

Den stora fördelen är att arbetsledaren kan se när uppgifterna är slutförda, eftersom varje anställd efter hand bockar av i sin mobiltelefon. Jämfört med en whiteboard så finns all dokumentation kvar, vilket gör det enklare med både uppföljningar och utvecklingsarbete. Det är enkelt att skruva i rutiner och göra förbättringar, förklarade Ulf Stern.

Ulf Winblad från Womtorp och Gabriel Jonsson från Hyllela tillsammans med Ulf Stern, Agricam.
 

Precis som andra produkter hos Agricam har den här lösningen utvecklats tillsammans med praktiker på gårdar. Publiken fick träffa två av pilotgårdarna – Womtorp och Hyllela - som på scen berättade om utvecklingsresan och förväntningarna framåt.

Företagsledning inledde andra dagen

Efter mingel, utställning och middag med live-musikquiz på tisdagskvällen väntade en ny dag med kunskap och inspiration.

Per Hansson.
 

Per Hansson, verksamhetsledare vid SLU Kompetenscentrum Företagsledning, inledde med att tala under rubriken ”Rådgivning för framtidens mjölkproduktion”. Han konstaterade att det är många mål, inte bara lönsamhet, som ska samsas och uppfyllas med en strategi på gårdsnivå. Som företagsledare i ett lantbruksföretag innebär det att man ska hantera komplexa processer under risk och ovisshet. För att lyckas med det krävs samarbete mellan olika typer av rådgivare och företagaren.

”Lantbruksföretag kommer att påverkas allt mer i takt med ett allt större fokus på hållbarhet, klimat och andra samhällstjänster”, menade han.

Fredrik Heintz.
 

Från rådgivning gick programmet vidare till artificiell intelligens. Fredrik Heintz, professor vid Linköpings universitet, gav en introduktion till AI – det handlar om att förstå vad intelligens är och att utveckla system som uppvisar intelligent beteende. Många pratar om att det kommer att hända, men vi har levt med AI under väldigt lång tid, sade han.

Att vi alla kommer att påverkas av AI var han tydlig med. I ett efterföljande panelsamtal med Fredrik Heintz och Erika Anderskär, AI-utvecklare hos Agricam, menade båda två att det finns stor potential för lantbrukssektorn att dra nytta av potentialen av AI. Agricams produkt Bacticam är ett sådant exempel.

 
 
”Upptäck, behandla och förebygg”

Att publiken var nyfiken på klövar var tydligt när Christer Bergsten, klövexpert, veterinär och professor emeritus, intog scenen. Publikfrågorna vår många när Christer talade under rubriken ”Kort- och långsiktiga strategier för sunda klövar”. Han inledde med att lyfta fram att hälta är ett stort internationellt problem som bland annat leder till dålig fertilitet, akuta klövverkningar, lägre produktion än förväntat och merarbete. Nya tekniska lösningar är under utveckling för att möjliggöra automatisk detektion av hälta. Men att behandla klövar löser i sig inga problem förrän man förebygger orsakerna, var Christer tydlig med. Upptäck, behandla och förebygg betonade han.

 
 
 

Sist ut var Thomas Manske och Sanna Soleskog från Boehringer Ingelheim, som under ett samtal på scenen bland annat pratade om kalvhälsa. Intresset var stort och duon fick svara på ett flertal frågor från publiken.

Ko-konferensen 2021 blev succé. Det märktes ett stort engagemang, inte minst från publiken under de olika föreläsningarna, och i utvärderingen efteråt fick eventet höga betyg från deltagarna.

Datum för 2022 klart!

Redan nu är datum klart för Ko-konferensen 2022. Den 6-7 oktober möts vi återigen på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. En rad spännande föreläsare finns på plats för att ge praktiska tips som du kan omsätta på gårdsnivå. Du träffar kollegor från branschen och utbyter erfarenheter.

Dessutom middag, mingel och överraskningar. Med andra ord – ett event du inte vill missa!
 

You may also like

Hagelsrum är gården som sparar tid genom att göra rätt från början
Hagelsrum är gården som sparar tid genom att göra rätt från början
11 oktober, 2022

Familjegården Hagelsrum är en imponerande verksamhet med flera ben att stå på. Med pappa Åke som spindeln i nätet och sy...

Nu lanserar vi Djurhälsoportalen!
Nu lanserar vi Djurhälsoportalen!
29 augusti, 2022

Nu lanserar Agricam sin fösta version av djurhälsoportalen. Lanseringen är starten på vår målsättning att kontinuerligt ...

Agricam lanserar Livsmjölk™ – lösningar för ökad och hållbar produktion.
Agricam lanserar Livsmjölk™ – lösningar för ökad och hållbar produktion.
6 oktober, 2022

På årets Kokonferens kommer Agricam att demonstrera hur vårt nya koncept Livsmjölk knyter samman djuren, gården och besä...