Om kalven har hållit sig frisk den första kritiska perioden är mjölkgivan en viktig faktor för kalvens motståndskraft och tillväxt. Den så kallade fasutfodringen är en bra strategi att använda sig av. Fasutfodring innebär att kalven får stora mängder mjölk den första månaden när den inte kan tillgodogöra sig annat foder på rätt sätt. Efter en månads ålder fasas mjölken ut efter uppgjort schema och byts succesivt ut med grov- och kraftfoder.  

Håll kalvarna varma 

Under kalvens mjölkperiod är det viktigt att liggytan är torr och om de vistas utomhus under vintern att liggytan även är isolerande, som fås med hjälp av en tjock halmbädd. På vintern måste även mjölkmängden öka ganska påtagligt för att hålla tillväxten uppe under den kalla perioden.  

Kommunikation 

Tillsynen och kommunikationen mellan djurskötare är också viktig under denna period. Alla tecken på nedsatt aptit, diarré och hosta ska noteras och kommuniceras till de som arbetar med kalvarna. En i förväg uppgjord hantering av kalvar som avviker från friska kalvar är viktig, alla ska veta vad som ska göras när en kalv uppvisar symptom av något slag. Här har Agricam utvecklat KalvKoll, ett redskap som ser till att alla vet vad som ska göras. Dessutom får all personal god kontroll på vad som är gjort med vilken kalv.  

Avvänjning 

Nästa påfrestning i kalvens liv kommer vid avvänjning, ofta kan de bli lite tunnare efter avvänjningen på grund av de stora omställningar en avvänjning innebär. Än en gång förespråkar vi fasutfodringen eftersom kalvarna äter tillräckligt mycket kraftfoder redan innan avvänjning. Kalven ska ha kraftfoder med hög proteinkvalitet till sex månaders ålder, därefter kan enklare protein användas. Mät tillväxten på kalvar och ungdjur, kalvar kan vägas medan äldre djur kan mätas via bröstomfånget. 100 gram extra tillväxt per dag ger 100 kilo mer mjölk första laktationen. De kalvar som växer fort är också mer motståndskraftiga mot sjukdomar av olika slag än de som utfodrats med lägre intensitet.  Den mjölk man ger kalven har man igen många gånger om då det är dags för den att producera mjölk. Att mäta tillväxten är viktigt för att snabbt kunna vidta åtgärder om kalvarna av någon anledning har sämre tillväxt än förväntat. Att då och då mäta några äldre kalvars och ungdjurs bröstomfång i olika åldrar är ett bra sätt att kontrollera att tillväxten sker som den ska. Se till att tillväxten är sådan att seminering är möjlig vid 14–15 månaders ålder för att hon ska ges förutsättningar att bli en hållbart högproducerande ko.  

 

Läs artikeln om Kalvens första tid här

2-Mar-01-2023-01-36-58-0635-PM

 

You may also like

Eneberga Lantbruk- Först ut med Kalvkoll!
Eneberga Lantbruk- Först ut med Kalvkoll!
11 januari, 2023

I november lanserades Agricam KalvKoll, ett enkelt och intuitivt rapporteringsverktyg för kalvhälsa, framtaget för djurs...

Sanna Soleskogs kalvtips
Sanna Soleskogs kalvtips
27 januari, 2023

Utvecklingen av mjölkavkastningen i Sverige är helt fantastisk, idag är medelavkastningen 10 679 kg ECM. Den avkastnings...

”Dags att svenskt lantbruk växlar upp sin digitalisering”
”Dags att svenskt lantbruk växlar upp sin digitalisering”
18 oktober, 2022

Det finns mycket att tjäna på att ge kalven en optimal uppväxt. Med hjälp av data och statistik ökar möjligheterna att f...