Utvecklingen av mjölkavkastningen i Sverige är helt fantastisk, idag är medelavkastningen 10 679 kg ECM. Den avkastningsökningen som vi haft har inte kommit av sig själv, det är hårt arbete och utveckling att få ihop arbetslaget att göra det som är bestämt att det ska göras. Under de senaste åren har kalvhälsan blivit sämre, 2021 låg dödligheten på 8% och nästan alla kalvar har någon gång under sin mjölkperiod varit sjuk. ”Det går att vända men det kommer inte hända av sig själv. Det har lagts ner en massa jobb men görs det på rätt saker?” 

Sanna liknar de första månaderna i kalvens liv som gatloppet i programmet Gladiatorerna. Det är ett nyfött djur som ganska ofta har ett bristande immunförsvar, en hel del stress med förflyttningar, stora grupper och de får ofta för lite och ohygienisk mat. ”Kalven ska ha mycket eller fri tillgång till fräsch mjölk den första tiden. Med mycket mjölk pratar vi om åtta liter eller mer. Ingen kalv ska dricka dålig mjölk, ge aldrig en kalv under två veckor någonting som ni inte vill dricka själva!”  

Sanna pratade också om vikten att kalven föds i en ren box för att undvika smittspridning av E.Coli-bakterier som förökar sig i kalvens tarm och dödligheten hos smittade kalvar är stor. Senare i kalvens liv smittar rota- och coronavirus kalven och även om de inte är lika dödliga så påverkar de kalven mycket. Här är det också viktigt med en ren miljö för kalven. Ett smittryck byggs ofta upp i besättningen när den lilla kalven flyttas till en gruppbox där sjuka kalvar finns. ”Det är inte lätt att ha omgångsvis uppfödning, men vi måste lära oss lite om grisuppfödningens sätt att föda upp grupper omgångsvis.” Är det problem i besättningen kan det vara bra att tömma boxar och göra rent ytor för att bryta smittkedjan. Sanna understryker också att inte flytta kalvar till redan smittade djur.  

Sannas tips för att lyckas med kalvarna: 
Fräsch mjölk! 
Mycket/fri tillgång på mjölk (minst 8 liter/dag) 
Råmjölk även när kalven är äldre men utsatt 
Mät antikroppar hos kalvarna under en period för att se att rutiner fungerar 
Håll sjuka kalvar för sig 
Om tjurkalvarna säljs – håll dem separerat från kvigkalvarna 
Hitta rutiner som fungerar och gör dem – alltid!  
Kommunicera i arbetslaget 

Kolla på Sannas föreläsning här!

You may also like

”Dags att svenskt lantbruk växlar upp sin digitalisering”
”Dags att svenskt lantbruk växlar upp sin digitalisering”
18 oktober, 2022

Det finns mycket att tjäna på att ge kalven en optimal uppväxt. Med hjälp av data och statistik ökar möjligheterna att f...