Nyligen meddelade Arla att man höjer mjölkpriset. Det nya a contopriset för konventionell mjölk blir 616,4 öre per kilo, och ekomjölken ger 667,6 öre per kilo från och med november. Det är en ökning med 64% respektive 48% på ett år.

Samtidigt är kostnadstrycket högt och osäkerheten stor och många gårdar söker sig aktivt efter lösningar för att möta situationen. Agricam har inlett hösten rekordartat med stor efterfrågan på djurhälsolösningar som ökar produktionen. Särskilt positivt har mottagandet blivit för konceptet Livsmjölk, en helhetslösning med flertalet sensorer och plattform för samverkan med besättningsveterinärer.

”Vi ser jämfört med hösten 2021 en rejäl efterfrågan av våra lösningar då lantbrukarna vill vända och vrida på alla möjligheter som finns för att öka den mängd mjölk som kan levereras till mejeriet” säger Victor Stern, försäljningschef och kommenterar vidare ”friska djur mår och producerar bättre. Med dagens priser så blir det också kännbara effekter på intäktssidan av ökad produktion.”

1decff_29970e119f6b4bcba99263e0889c1204~mv2 

Victor Stern, försäljningschef

Det nyligen lanserade konceptet Livsmjölk som kopplar olika sensorer till en och samma plattform och ger lantbrukaren förutsättningar att öka produktion och spara tid på gården är redan under leverans.

”Våra samarbetsveterinärer, vår egen personal och gårdar vi besöker vittnar alla om hög fokus på effektivitet – sparad tid, lägre kostnader och ökad produktion har aldrig varig så avgörande för lönsamheten” menar Victor vidare och avslutar ”det känns tillfredställande att vi med våra lösningar får ihop helheten från kalv till ko och genom samverkan med våra kunders besättningsveterinärer kan åstadkomma betydande ekonomiska värden för våra gårdar - genom ökad produktion men inte minst genom en enklare vardag för djurskötare”

Varmt välkomna att kontakta någon av våra regionansvariga eller fyll i dina uppgifter via vårt kontaktformulär så återkommer vi! 

Kontakt

You may also like

Eneberga gård förbättrar djurhälsan och ökar mjölkproduktionen med 10%
Eneberga gård förbättrar djurhälsan och ökar mjölkproduktionen med 10%
19 oktober, 2022

Eneberga gård förbättrar djurhälsan och ökar mjölkproduktionen med 10 procent tack vare Agricams senaste digitala lösnin...

Vid de här tillfällena är det smart och lönsamt att ta mjölkprov
Vid de här tillfällena är det smart och lönsamt att ta mjölkprov
18 februari, 2020

Mastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen hos Sveriges mjölkkor. Du kan själv ta reda på orsaken genom att t...

Husdjursagronomen som ser till att mjölkkorna orkar producera Livsmjölk™
Husdjursagronomen som ser till att mjölkkorna orkar producera Livsmjölk™
10 oktober, 2022

Agricam lanserade i samband med ko-konferensen 6–7 oktober konceptet Livsmjölk™, vilket innebär att friska kalvar och ko...