Det är många faktorer som påverkar juverhälsan, men genom att arbeta systematiskt och hela tiden förbättra rutiner har ni kommit en bra bit i hälsoarbetet. Här beskriver vi sex fällor att undvika, och såklart hur du undviker dem.
 

1. Bristfällig förbehandling vid mjölkning

Det går inte att komma ifrån att varje mjölkning utgör en risk. Därför är mjölkningsrutinerna viktiga. Se till att varje mjölkning består av en förberedelsetid på ca 60-90 sekunder så att juvret och spenarna är redo för den prestation som väntar. Förberedelsen bör bestå av rengöring av juver och spenar samt förmjölkning av varje juverdel. Efter att mjölkaren torkat av juvret och dragit ur mjölk ur varje spene så bör väntetiden vara cirka 40 – 60 sekunder. Mjölkaren bör också inspektera spenspetsen efter tecken på skador. Varje sådan skada är en stor riskfaktor för mastit och bör noteras.

Varför förbehandling? När du gjort en bra förstimulans tar mjölkningen kortare tid samt spenslitaget och belastningen på juvret minskar. Juvret mjölkas ur bättre och det blir en mindre restmängd i juvret. Om man inte gör förbehandlingen tillräckligt bra kan man få långa påsittningstider och med det juverhälsoproblem som en direkt följd. Med en bra förbehandling tjänar man tid eftersom mjölkningen då går snabbare. Så ingen anledning att fuska med förbehandlingen!

Har hela personalstyrkan en bra mjölkningsrutin? Det är viktigt att se till så att mjölkningstekniken sitter hos hela personalstyrkan. Finns det kunskapsluckor eller språkbristningar? Kom på andra sätt att visualisera hur det ska genomföras och kom ihåg att motivera varför det är viktigt att det görs på rätt sätt.

 

2. Dålig mjölkningshygien

Hygienen vid en mjölkning går inte att betona nog. Se till att använda mjölkningshandskar och håll dem rena under mjölkningen. Undvik även att använda samma juverduk till flera kor, ta en ny till varje ko. Var också försiktig med att spola av golvet med slang då nymjölkade kor finns i närheten. Korna kan få infektioner på detta sätt eftersom det finns mycket colibakterier i det gödselvatten som kan nå spenarna.

3. Du använder inte desinficerande och mjukgörande medel

Med ett spenspray med tydlig färg kan man också enkelt se om spensprayet hamnat på rätt ställe och att ingen ko blivit missad.

Eftersom korna är känsliga efter mjölkning är det bra att använda spendopp eller spenspray som har både en desinficerande och mjukgörande effekt. På så vis minskar mängden bakterier på spenarna, huden blir mjuk och smidig samt risken för uppkomst av småsår minskar. För att få den effekt du vill är det viktigt att du använder spendoppet/spensprayen direkt efter mjölkningen och att hela spenen täcks. Med ett spenspray med tydlig färg kan man också enkelt se om spensprayet hamnat på rätt ställe och att ingen ko blivit missad.

4. Dålig kvalitet på foder

Kor äter stora mängder foder varje dag och när vi mixar deras foder till rätt Ts halt kommer blandningen också att passa bra för bakterier. I en mixervagn finns det risk att bakterier växer till och sprids bland korna. Det stör kornas känsliga miljö i våmmen och gör dem känsliga för främst mastiter. Det är inte ovanligt att celltalet stiger ganska kraftigt av detta.

Läs om hur mastit påverkar produktionen.

5. Smutsig och ogenomtänkt omgivning

Undvik smutsiga och våta liggytor och gångar. Det är här förekomsten av bakterier ökar och sprids. Se till att rengöra ordentligt, framför allt där korna ligger. Säkerställ också att korna har tillräckligt med rörelsefrihet i liggbåsen. Ser man många kor som står i båsen med bakfötterna i gången så är det en tydlig signal att de inte tycker att utrymmet är tillräckligt.

6. Du tar inte särskild hänsyn vid risktider som kalvning och sinläggning

Vid kalvning och sinläggning är korna särskilt utsatta för bakteriespridning. Om du inte anpassar omgivningen och tar hand om dessa djur extra gör du både dig själv och djuren en otjänst. Skapa en särskild grupp för de nykalvade med mindre konkurrens, det ger korna bättre förutsättningar för att få en bra och lönsam laktation. Juverinflammation är mycket vanligare när korna är nykalvade än senare. Smörj därför gärna juvret på dessa nykalvade kor med liniment för de lättare ska kunna hantera begynnande inflammationer. Här har vi skrivit mer om hur du tar hand om kalvar och nykalvade kor

 

You may also like

Mastit - hur påverkar det produktionen på din gård?
Mastit - hur påverkar det produktionen på din gård?
8 oktober, 2019

Mastit är den absolut vanligaste sjukdomen bland Sveriges mjölkkor och även den mest kostsamma eftersom den påverkar pro...

Starta fläktarna! Värmestress nu påverkar även kommande generationer
Starta fläktarna! Värmestress nu påverkar även kommande generationer
24 juni, 2020

Sommaren är här och väderkartan visar strålande solsken över stora delar av landet, med mycket höga temperaturer. Härlig...

Hållbarhetsarbete på gårdarna
Hållbarhetsarbete på gårdarna
7 september, 2022

Peter Bergman - Regionansvarig Arla Foods Varför det är viktigt att vi alla inom branschen hjälps åt att underlätta för ...