Sommaren är här och väderkartan visar strålande solsken över stora delar av landet, med mycket höga temperaturer. Härligt om man ska tillbringa en lat dag på stranden, inte fullt lika angenämt när man ska vara produktiv och arbeta. Det tycker varken du eller dina kor.

Visste du att flera generationer av kor kan bli lidande bara av att den tidigare utsatts för värmestress? Således även din mjölkproduktion. I detta inlägg tydliggör vi varningssignalerna och ger tips för hur du undviker värmestress hos dina kor.

 

"Det räcker med skugga"

… är det nog få som tycker under en promenerad i 32°C i skuggan, dina mjölkkor inkluderat. Mjölkkor har en komforttemperatur mellan -15°C till 25°C, men trivs allra bäst när termometern visar 5-10°C. Om komforttemperaturen överstigs måste hon lägga energi på att göra sig av med värme genom huden eller genom att flämta, energi som hon annars hade lagt på att producera mjölk. För att själv försöka reglera värmen kan hon också välja att äta mindre, framförallt av grovfodret, för att inte producera lika mycket värme från jäsningen i våmmen.

Minskad mjölkproduktion, utebliven dräktighet och ökad risk för juverinflammation

Vi har väl alla tyvärr varit med om kor som mått rejält dåligt under värmeböljor. Försämrad mjölkproduktion, sinkor som kastar sina kalvar och kvarblivna efterbörder är inte ovanligt. En värmestressad ko äter och mjölkar mindre, upp emot 20% mjölkdropp är inte ovanligt. Det blir också svårare för kon att både bli och förbli dräktig. Dessutom ökar risken för juverinflammation.

En värmestressad ko äter och mjölkar mindre, upp emot 20% mjölkdropp är inte ovanligt

Effekter av värme kan vara svåra att uppmärksamma

Det är inte alltid lätt att se att en ko är utsatt av värmestress. Ett forskarteam i Florida har studerat värmestress hos mjölkkor genom att följa två grupper av kor och deras avkommor under 10 år.

Försöket startade med två grupper av högdräktiga kor. Den första gruppen skyddades under sintiden från värmestress genom skugga, fläktar och sprinkler-system. Den andra gruppen erbjöds bara skugga. Att de sinkor som utsatts för värmestress mjölkade sämre nästkommande laktation är inte så svårt att tänka sig. Inte heller att kalvarna från den här gruppen var mindre när de föddes än kalvarna från de behagligt avkylda kossorna. När forskarna följde upp döttrarna från de båda grupperna visade de dock på mer långtgående skillnader än så. Kvigkalvarna som utsattes för värmestress när de låg i livmodern producerade påtagligt mindre mjölk under sina första 3 laktationer, fruktsamheten var sämre och livslängden blev kortare.

Flera generationer av kor kan bli lidande

Forskarna kunde också konstatera att även nästa generation, dotterdöttrarna till de värmestressade sinkorna, påverkades. Färre nådde lakterande ålder och de mjölkade sämre än dotterdöttrarna i kontrollgruppen. Värmestressen påverkade alltså inte bara kon och kalven inne i livmodern utan tycktes även ha effekt på utvecklingen av kalvens könsceller och hur generna uttrycks hos framtida generationer.

Här kan du läsa studien och se forskarnas beräkningar över hur mycket den amerikanska mjölkindustrin förlorar på grund av värmestress

Studien är som sagt utförd i Florida med ett klimat som är betydligt varmare än vårt, men även våra svenska kor påverkas av värmestress betydligt mer än vi tror. Redan när temperaturen går över 21 grader är det lämpligt att kyla dina sinkor.

 
 

Tips för att minska värmestressen hos dina kor:

  • Sätt in fläktar Rätt placerade och rätt dimensionerade fläktar kan göra stor skillnad för stallklimatet, i synnerhet när de är igång och snurrar.
  • Se till att korna har svalka på betet Det är viktigt att det finns skugga på betet och att skydd från solen finns så pass nära att de värmepåverkade korna orkar söka upp det. Ett uppvuxet bete med högt gräs som håller kvar morgondaggen erbjuder förstås mer svalka än ett med lågt gräs som inte erbjuder något skydd. Under perioder med intensiv hetta är det kanske bäst för korna att bara vara ute nattetid.
  • Öka tillgängligheten på vatten I värmen ökar vattenbehovet med 10-20% och då korna ogärna går längre än 250 meter för vatten gäller det att tillgången är god, även på betet, om korna ska få i sig tillräckligt. Kor vill gärna dricka rejält direkt efter mjölkning. Se till att de har den möjligheten.
  • Planera in ansträngande aktiviteter på svala tider Stressa inte djuren i onödan. Förflytta, vaccinera och hantera om möjligt korna på morgonen innan det hunnit bli för varmt.
  • Undvik överbeläggning Fler djur leder till ökad värme, högre luftfuktighet och sämre luftflöde i stallet.
  • Sätt in ett sprinklersystem Det är effektivt att kyla ner kor, till exempel när de väntar på mjölkningen, genom en dimma av vattendroppar i kombination med fläktar. Ökad fukt i stall och bäddar eller ute på betet innebär dock risker för hygienen med ökad tillväxt av bakterier och mögel. Det gäller att korna fuktas lagom mycket.

Med det sagt - Ta gärna för vana att kontrollera hur dina kor andas under varma dagar. En andningsfrekvens över 61 gånger/minut tyder på att kon inte klarar av att kompensera för värmen.

När du nu drar på fläktarna för fullt den närmsta veckan och tar till alla de åtgärder du kan för att skydda både lakterande och sinkor från värmen. Kom ihåg att du inte bara gör det för de kossor som finns i ladugården just nu, du gör det även för de kor som kommer finnas på gården om 5–10 år.

You may also like

Nu vet vi, den osynliga och kostsamma ketosen kan elimineras!
Nu vet vi, den osynliga och kostsamma ketosen kan elimineras!
8 juni, 2021

  Tiden direkt efter kalvning avgör kons hela laktation – i kroppen sker enorma omställningar - från att inte producera ...

Nya uppdateringen av KetosKoll: "Ett stort lyft"
Nya uppdateringen av KetosKoll: "Ett stort lyft"
25 oktober, 2021

  KetosKoll är nu uppdaterad med en ny funktion som ger ännu bättre struktur och överblick. ”Ett stort lyft”, konstatera...

Få koll på kornas näringsbalans och öka lönsamheten - skaffa KetosKoll
Få koll på kornas näringsbalans och öka lönsamheten - skaffa KetosKoll
7 september, 2020

  Visste du att det finns många fördelar med att hålla koll på näringsbalansen hos dina kor? Det gör faktiskt större ski...