Tiden direkt efter kalvning avgör kons hela laktation – i kroppen sker enorma omställningar - från att inte producera någon mjölk alls ska kon mjölka 30 liter eller mer. Kon hinner inte få i sig den näring som behövs för detta och får näringsbrist, negativ energibalans. Om kon får en överdriven eller långdragen negativ energibalans under denna känsliga tid får hon ketos med trista symtom och stora följdproblem.

”Ketos ger trista symtom och stora följdproblem.” 

Men våra kor har inte det här problemet – de mår och äter bra

Det är just det, ketos är vanligt och oftast osynligt. 40–60 % av korna på de flesta gårdar har ketos men man vet det inte eftersom 80–90 % av dem inte visar något. Man ser bara toppen av isberget i form av de som tydligt tappar aptiten, mjölkar sämre eller till och med blir sjuka med juver-, livmoderinflammation eller löpmagsförskjutning.

 
”80–90% av dem visar ingenting”

Men vi är med i kokontrollen och där är vi ”gröna”

Du har sett Växas redovisning av BHB-värden efter provmjölkning. Men, provtagning sker på kor 5-35 DIM. Merparten av korna provtas då inte under sin mest känsliga period 3-16 DIM vilket gör att många ketoser missas. Tyvärr ger ketosmätning vid provmjölkningen heller inte information om vilka individer som drabbats eller om problemen uppkommer direkt efter kalvning eller senare i laktationen och då blir det svårt att veta vad man ska förändra.

Men hon kommer väl ur det själv, eller?

Det är de med ketos efter kalvning som ofta drabbas av sjukdomar sen och blir heller aldrig så bra mjölkkor som de var menade att bli. Om man inte aktivt börjat arbeta bort det så finns Ketos-kor i varje ladugård och de riskerar flertalet problem exempelvis:

  •  Svårt att bli dräktiga pga t ex äggstockscystor
  • Juverinflammation
  • Fettlever
  • Mjölkar mindre än vad hon är kapabel till
  • Det finns studier som visar att kvigkalvsfoster påverkas så tydligt av näringsbristen i livmodern att de också kommer att mjölka sämre!
”Ketos gör att de t ex har svårt att bli dräktiga”

Det finns pengar att tjäna

Ketos-korna är en dold resurs. Det finns mycket pengar att tjäna när du i tidigt stadium hittar de kor som inte fått i sig tillräckligt med näring och med enkla medel tidigt behandlar dem tillbaka till god hälsa och produktion. Förhindrar du ketos minskar du kostsamma och arbetsintensiva sjukdomar, förbättrar fertiliteten, får mer mjölk i tanken och får friskare kor!

”Näringsbrist kostar – 40-60% av dina kor producerar inte sin fulla kapacitet”

Så här gör du för att arbeta bort ketos

Vi kan mäta! När kon har negativ energibalans tvingas hon bryta ner sina fettreserver. När det inte finns tillräckligt med glukos i kroppen hinner levern inte ta hand om fettet. Fettet börjar lagras in i levern och det bildas ketonkroppar som skickas ut i blod och mjölk. Genom att provta kan vi se om hon har höga halter av ketoner och har ketos. Det kan behandlas och det kan förebyggas.

”Det är en av de större ekonomiskt fördelaktiga saker som mjölkgårdar kan göra - att ägna tid först åt att förebygga ketos och sedan tidig upptäckt och behandling."

Behöver du hjälp att komma igång och hålla koll på dina ketosmätningar?

Klicka här för att läsa mer om KetosKoll

You may also like

Uppskattad demodag i Köping
Uppskattad demodag i Köping
23 september, 2021

Bacticam och KetosKoll stod i fokus när det arrangerades en demodag för flera mjölkgårdar på Arvidssons lantbruk i Köpin...

Nya uppdateringen av KetosKoll: "Ett stort lyft"
Nya uppdateringen av KetosKoll: "Ett stort lyft"
25 oktober, 2021

KetosKoll är nu uppdaterad med en ny funktion som ger ännu bättre struktur och överblick. ”Ett stort lyft”, konstaterar ...

Vi sammanfattar Ko-konferensen 2021
Vi sammanfattar Ko-konferensen 2021
14 december, 2021

Klöv- och kalvhälsa, bakteriologi, kostnad för ketos, kompetensutveckling och AI. Det var några av årets teman när Agric...