Visste du att det finns många fördelar med att hålla koll på näringsbalansen hos dina kor? Det gör faktiskt större skillnad än vad man kan tro. Du som siktar mot toppen och vill ha en mjölkproduktion i världsklass, det har blivit dags för dig att anta nästa utmaning på din gård - näringsbalansen.

Och då är KetosKoll ett sätt att få koll.

Ketos är ett viktigt begrepp inom näringsbalans och uppstår när en ko inte får i sig tillräckligt med energi. Då börjar hon bryta ner sitt eget kroppsfett och mjölkar mindre. Det här kan mätas eftersom ketonkroppar bildas i levern som skickas ut i blodet. Vid höga halter i blodet säger vi att kon har ketos.

 
Näringsbrist kostar – Upp till 50% av dina kor producerar inte sin fulla kapacitet

De första veckorna avgör hela kons laktation

Våra mjölkkor är extremt känsliga vid tiden runt kalvning då det sker enorma omställningar i kroppen. När kon eller kvigan kommer från att inte producera någon mjölk alls till att mjölka 30 liter eller mer på några dagar så tar hon av sin energireserv som finns lagrad i kroppsfettet. Hon befinner sig då i negativ energibalans vilket innebär att hon mjölkar mer än vad den näring hon får i sig motsvarar. Det händer alla kor om man inte hjälper dem lite.

Om denna negativa energibalans blir för kraftig eller för långvarig belastas kroppen på olika sätt. Hon löper en större risk att få sjukdomar snart efter kalvning och hon kommer också att mjölka mindre under hela sin återstående laktation.

Den sena ketosen

Det tydligast symptomen märks på kor som inte alls klarar sin energiförsörjning, det vill säga som helt slutar äta och mjölka eller får följande symptom:

  • Luktar aceton
  • Torr, skivig avföring
  • Har ett avvikande beteende på grund av att hjärnan påverkas av svälten.

Dessa kor utgör bara den absoluta toppen på isberget. För varje sådan ko finns många, många fler som har negativ energibalans utan att utveckla symtom som vi kan se.

Den vanliga och osynliga tidiga ketosen

Mycket vanligare och faktiskt viktigare är den tidiga ketosen som uppkommer mellan 3 och 16 dagar efter kalvning. Dessa kor påverkas på många sätt av sin ketos och riskerar många vanliga och onödiga sjukdomar som vi ser runt kalvning, exempelvis:

  • Kvarbliven efterbörd
  • Kalvingsförlamning
  • Varflytningar
  • Löpmagsförskjutningar
  • Mastiter
  • Foderleda

Dessutom kommer de här korna att mjölka mindre än annars. De här korna finns i varje ladugård och är en dold resurs som med få åtgärder kan mjölka så mycket bättre.

Har du, liksom de flesta, kor med höga ketosvärden efter kalvning har du också en outnyttjad lönsamhetsreserv i din mjölkproduktion

Efterbördar, löpmagar och andra tråkigheter

Kor med näringsbrist löper också stor risk att drabbas av kvarbliven efterbörd, infektioner i till exempel juver och livmoder då de har ett sämre immunförsvar och sjuka kor kostar pengar! Dessutom är det svårt att få kor med dålig näringsbalans dräktiga. Äggstockscystor är vanliga. Det finns även studier på att de kvigkalvsfoster som ändå blir till, påverkas så tydlig av näringsbristen i livmodern att de kommer mjölka sämre som vuxna.

Det finns studier på att kvigkalvsfoster påverkas så tydlig av näringsbristen i livmodern att de kommer mjölka sämre som vuxna

Jobba förebyggande!

Genom att i förebyggande syfte göra ett snabbtest för ketonkroppsdetektion får du en tidig signal om kon är på efterkälken och du kan då hjälpa henne att komma i kapp. När du sedan lägger ihop värden från snabbtestet från flera kor får du ett grepp om hur bra korna klarat sig igenom denna känsliga period och kan tidigt förändra villkoren för de kor som ska kalva. Det handlar oftast om foderstaten, antal ätplatser till kor före och efter kalvning, samt fodersortering.

Varför har du inte hört om detta tidigare undrar du säkert?

Vi har alla trott att en viss andel av korna ofrånkomligt kommer att ha ketosförhöjning. Det är för att det dels är så vanligt och att det också går över efter en tid. Vad som framkommit under senare år är att det visst kan minimeras till 0% ketos och att det då för med sig kraftigt positiva effekter på hälsa och produktion.

Få ketoskoll och öka mjölkmängden

Det finns alltså mycket pengar att tjäna om du i tidigt stadium hittar de kor som inte äter tillräckligt. För när du vet vilka kor som behöver extra tillsyn och omvårdnad så har du stor chans att med väldigt enkla medel hjälpa dem tillbaka till god hälsa och produktion.

För att dina mjölkkor ska kunna producera optimalt och må bra är det viktigt att de har en bra näringsbalans. Genom att arbeta förebyggande med din besättnings näringsbalans får du mer mjölk i tanken och friskare kor! Där är KetosKoll från Agricam ett effektivt verktyg.

You may also like

Starta fläktarna! Värmestress nu påverkar även kommande generationer
Starta fläktarna! Värmestress nu påverkar även kommande generationer
24 juni, 2020

Sommaren är här och väderkartan visar strålande solsken över stora delar av landet, med mycket höga temperaturer. Härlig...

Victor Stern - säljare som är van att jobba i lag
Victor Stern - säljare som är van att jobba i lag
11 oktober, 2021

Säljstyrkan på Agricam växer. Senaste tillskottet är Victor Stern, en före detta hockeylirare som nu lagt klubban på hyl...

Gårdssystemet - "Både bättre lönsamhet och en drägligare vardag".
Gårdssystemet - "Både bättre lönsamhet och en drägligare vardag".
1 december, 2021

Agricam hade utlovat en spännande produktrelease i samband med Ko-konferensen i Linköping. Så det var stort intresse när...