Möt Lena-Mari - en av våra samarbetspartners i projektet VetLink.

 

Berätta lite om dig själv?

- Jag blev färdig veterinär 2013 och jobbade då en tid på Distriktsveterinärerna med inriktning på stora djur innan Idisslarkliniken på SLU lockade med möjlighet att få specialisera sig på idisslare, vilket lät utmärkt eftersom kor var (och är) favoritpatienten.  

- Jag började doktorera inom epidemiologi med inriktning på den smittsamma sjukdomen EHEC som kan finnas hos mjölkkor och blev kvar på universitetet. Jag försöker fortfarande jobba lite kliniskt på somrarna för att få komma ut och träffa kor!

Vad är din roll i VetLink-projektet?
 

- I VetLink-projektet jobbar jag tillsammans med SLU-kollegan Niclas Högberg med att kartlägga sensorer på marknaden utifrån ett vetenskapligt perspektiv och säkerställa teknikernas sensitivitet och specificitet. Utifrån detta bidrar vi även med idéer på hur tekniken kan används för på bästa sätt ge just den information som behövs för framgångsrika insatser på gården.

- I arbetet med VetLink ingår det även att kombinera kvantitativ forskningsmetodik (klassisk statistik) med kvalitativa metoder vilket jag tycker är mycket spännande. Dessa är lite friare metoder där man med observationer och djupintervjuer skapar en detaljerad helhetsbild av något. Det är relativt nytt på veterinärsidan men man ser mer och mer av det och jag tror det kan vara supernyttigt just för att utveckla en produkt!

Varför är VetLink projektet viktigt?

- Kalibers program om veterinärbristen motiverade verkligen behovet för VetLink!

- Jag tror att både veterinärer och lantbrukare kommer få helt nya möjligheter att följa utvecklingen av åtgärder/behandlingar på individ och gruppnivå vilket är något som är svårt att tydligt överblicka idag.

- Möjligheten att utvärdera effekten av olika insatser kommer öka både veterinärernas kompetens och i längden leda till en effektivare och mer hållbar produktion.

Vad gör du när du inte jobbar i VetLink projektet?
 

- Just nu jobbar jag, utöver VetLink, även i ett projekt där vi studerar extremväders effekter på mjölkkors hälsa och produktion för att identifiera åtgärder för hur vi bäst kan hantera framtida varma somrar. Jag undervisar även veterinärstudenterna i epidemiologi.

Lena-Mari håller i föreläsning om projektet VetLink.

Om du är intresserad av forskningen inom Lena-Maris doktorandprojekt kan du läsa en sammanfattning via denna länk:

https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/4/nya-rad-for-minskad-spridning-av-ehec-smitta/

Den fullständiga avhandlingen hittar du här:
 

https://pub.epsilon.slu.se/16767/

You may also like

Ansiktet bakom provresultaten
Ansiktet bakom provresultaten
28 april, 2020

SVA är en av samarbetspartnerna i EIP-projektet Bacticam. Målsättningen med projektet är att utveckla en artificiell int...

Agricam lanserar nästa generations koppling till CDB i samarbete med Mtech
Agricam lanserar nästa generations koppling till CDB i samarbete med Mtech
2 december, 2022

Kunderna är vår viktigaste tillgång och vårt kundlöfte Livsmjölk™ tillsammans med hela organisationens engagemang kring ...