Idag finns det en rad olika utvecklingsföretag inom lantbruk som utvecklar digitala lösningar för att göra arbetet smidigare och mer effektivt, precis som vi på Agricam. Men varför är det så viktigt och vad kan du som lantbrukare göra? Möt den erfarne lantbrukaren Mathias Jonsson och få en bild av hur han ser på digitalisering av lantbruket, framtidens veterinärvård och vilka 3 framgångstips han har för ett lyckat lantbruk!

Mathias Jonsson äger och driver Ogestad egendom och Hyllela Gård tillsammans med hans två bröder. Sedan 2005 när allt startade har verksamheten utökats kraftigt. Idag driver bröderna en verksamhet med ungefär 1700 mjölkkor och 30 personer i arbetsstyrkan. Med en växtodling på 2000 hektar är gården självförsörjande på grovfoder, spannmål och majs.

Vi har pratat med ägaren Mathias, som har jobbat inom lantbruksindustrin i nästan 30 år, om hans syn på digitaliseringen och framtidens veterinärvård. Gården har haft flera olika veterinärlösningar under årets lopp, men idag använder sig gården av Distriktsveterinärerna och ViLA i kombination med Agricams strategiveterinärer.

"Flytta positionerna från akut till förebyggande sjukvård"

Vilka utmaningar ser du med dagens veterinärvård?

- Jag tycker att man ska flytta positionerna från akut sjukvård till förebyggande sjukvård. Det är slöseri med veterinära resurser att åka ut och spruta en ko med penicillin, många lantbrukare klarar ju att sköta behandlingarna själva genom ViLA. Utmaningen är att hitta veterinärer som vill jobba med just lantbruksdjur, det känns som att många veterinärer idag hellre vill specialisera sig inom häst- och smådjur. Det finns mer pengar att hämta där än hos lantbruks- och produktionsdjur.

Mathias tycker att det måste ske ett förändringsarbete på hur vi jobbar med de veterinära frågorna framåt, men att vi är på rätt väg.

- Jag har väl kanske tyckt att just de frågorna varit konservativa och orubbliga på många sätt, men jag tycker mig se att vi är på är rätt väg.

"Den digitala utvecklingen är nödvändig"

På gården sker all identifikation av djur inför mjölkning med transpondrar, brunstdetektion med hjälp av aktivitetsmätning, samt en mjölkrobot som mäter celltal och konduktivitet. De har även Agricams värmekamera till mastitdetektion och bakterieklassificeraren Bacticam för bakterieanalys av mjölkprov. Vi frågade Mathias hur han såg på nyttan av olika typer av sensorer och att digitalisera gården.

- Den digitala utvecklingen är nödvändig! Med tanke på strukturrationaliseringen, att det är många fler djur per djurskötare än tidigare så vill jag påstå att sensorer och digitalisering är en förutsättning. Vi har så många sensorer att jag förmodligen glömt några, svarar Mathias på frågan om vilka olika sensorer de har på gården.

“Utvecklingsprojekt gör att jag själv kan höja kvaliteten på mitt eget arbete”

Mathias ser även positivt på utvecklingsprojekt och gillar att vara med och driva viktiga frågor i rätt riktning.

- Det finns en drivkraft i att få vara med och påverka. Att kunna höja kvaliteten på sitt eget arbete och inspirera sina medarbetare.

Mathias tipsar! 3 framgångsfaktorer för ett lyckat lantbruk

1. Ha en strategi

Det allra viktigaste är du har en strategi som du följer och framförallt – som du tror på! Nackdelen med lantbruksproduktionen är att den är väldigt långsiktig och hoppar man då mellan olika strategier så är det nästan omöjligt att utvärdera det man gjort.

2. Lyckas motivera personalen

Att ha motiverade medarbetare är jätteviktigt! Det gör vi genom att utbilda personalen och få dem att förstå bakomliggande orsaken till varför vi gör sakerna vi gör på gården. Allt management bygger på att vi har motiverade medarbetare – annars är det waste of money. Alla ska vara med på tåget annars kommer det inte att funka, speciellt om man har många anställda som oss.

3. Det ska vara roligt!

You may also like

Vad innebär valresultatet för svenskt lantbruk?
Vad innebär valresultatet för svenskt lantbruk?
31 augusti, 2022

Edvard Hollertz. Utbildad agronom, följer det jordbrukspolitiska samtalet som ledarskribent på ATL. Just nu befinner vi ...

Hållbarhetsarbete på gårdarna
Hållbarhetsarbete på gårdarna
7 september, 2022

Peter Bergman - Regionansvarig Arla Foods Varför det är viktigt att vi alla inom branschen hjälps åt att underlätta för ...

Digitala verktyg - Hjälpmedlen till ett resurseffektivt lantbruk
Digitala verktyg - Hjälpmedlen till ett resurseffektivt lantbruk
5 september, 2022

Lisa Ekman – veterinär och forskare på SLU och Växa Under Ko-Konferensen kommer Lisa berätta om forskningsprojekt som un...