Så skapar du bästa förutsättningar för utländska arbetstagare
Så skapar du bästa förutsättningar för utländska arbetstagare
09 januari 2024

Utländsk arbetskraft utgör en oumbärlig del av det svenska lantbruket, och det är av yttersta vikt att deras arbetsmiljö...

Högre mjölkpriser sätter fokus på effektivare mjölkproduktion
Högre mjölkpriser sätter fokus på effektivare mjölkproduktion
30 oktober 2022

Nyligen meddelade Arla att man höjer mjölkpriset. Det nya a contopriset för konventionell mjölk blir 616,4 öre per kilo,...

Eneberga gård förbättrar djurhälsan och ökar mjölkproduktionen med 10%
Eneberga gård förbättrar djurhälsan och ökar mjölkproduktionen med 10%
19 oktober 2022

Eneberga gård förbättrar djurhälsan och ökar mjölkproduktionen med 10 procent tack vare Agricams senaste digitala lösnin...